Mineralny Krem do stosowania zewnętrznego eliminuje patologicznie zmienione komórki!

Czy wiedziałeś, że:
Komórki są podstawowymi jednostkami życia – to cegły, z których zostały wykonane wszystkie tkanki i narządy, są najmniejszymi elementami mogącymi być uważane za organizmy żywe w naszym ciele … Jeśli komórki nie mogą działać efektywnie, prawidłowe funkcjonowanie tkanek i narządów, które są zbudowane z komórek, będzie zagrożone i może wystąpić upośledzenie ich fizycznego funkcjonowania co stanowi początek wielu problemów zdrowotnych i chorób. “
“Atypowe komórki to komórki, które pojawiają się nieprawidłowe w obrazie mikroskopowym, ale nie zawsze są to komórki o charakterze nowotworowym. Obecność komórek atypowych jest czasami określana jako “dysplazja”. Wiele czynników może powodować nietypowość normalnych komórek, w tym zapalenie i zakażenie. Nawet w toku zwyczajnego procesu starzenia się komórek mogą pojawiać się odchylenia od normy.

KUP BIOMINIX (KLIKNIJ TUTAJ)

“Kiedy wolne rodniki atakują, to nie tylko zabijają komórki aby zdobyć ich brakującą cząsteczkę. Jeśli wolne rodniki zwyczajnie zabijałyby tylko komórkę, to nie byłoby tak źle … ciało może się zawsze po prostu zregenerować, wytworzyć nową … Prawdziwym problemem jest to, że wolne rodniki często uszkadzają komórki, powodując uszkodzenia jej DNA, co stanwoi przyczynę choroby. Kiedy komórkowe DNA jesz uszkodzone, komórka ulega zmutowaniu. Rośnie nienormalnie i replikuje się w sposób nienormalniy – I do tego bardzo szybko.
Nieprawidłowe komórki: czym Biominix różni się od innych preparatów
NDM Cream, pierwszy z linii produktów dostępnych w Biominix, zawiera technologię będącą absolutnym przełomem w naukach przyrodniczych, został opracowany przez Johna W. Kennedy (opatentowana technologia, US20120171130 lub WO/2009/058857).
NDM Krem zawiera opatentowaną technologię, która sprawia, że jego główne składniki są znacznie bardziej przyswajalne niż jakakolwiek forma możliwa do uzyskania w inny sposób. Proces ten pomaga w dostarczaniu minerałów bezpośrednio do komórek atypowych lub patologicznie zmienionych. Są to minerały farmaceutycznej jakości, dokładnie zbalansowane, zjonizowane składniki mineralne, które zostały połączone dzięki unikalnemu i kompleksowemu systemowi technologicznemu. Technologia ta jest skierowana przeciw komórkom, w których nie zachodzi prawidłowy cykl metaboliczny Krebsa.

Cykl Krebsa jest to zespół szlaków metabolicznych jaki każda zdrowa komórka roślinna i zwierzęca musi wykonać, aby wykonać wszystkie funkcje podtrzymujące zycie. Istnieje około trzydziestu dwóch etapów tego procesu. Są to kroki pozwalające na usunięcie nadmiernych ilości materiałów toksycznych każdego rodzaju, w tym minerałów i innych składników odżywczych, chyba że komórka jest przeładowana nimi ponad jakąkolwiek miarę (np. zbyt dużo soli, itp). Nieprawidłowe komórki nie zachowują pełnego cyklu Krebsa a jedynie zaledwie osiemnaście jego kroków i wchłaniają wszystkie substance potencjalnie odżywcze (zwłaszcza cukry). Te zmienione nieprawidłowo komórki będą również przyjmować nadmierne ilości minerałów, m. in. takich jak cynk i miedź (oba pierwiastki znajdują się w naszym preparacie) w ilościach, które są toksyczne dla nieprawidłowych komórek, powodując ich śmierć. Okoliczne zdrowe tkanki zachowujące prawidłowy cykl Krebsa przyjmują cynk i miedź tylko w ilości potrzebnej do prawidłowegofunkcjonowania i wydalają nadmiar minerałów.

Dzięki modyfikacji cyklu Krebsa z 32 do 18 kroków, jak czynią to nieprawidłowe komórki, staje się możliwe oszczędzanie normalnych, zdrowych tkanek podczas zabijania nieprawidłowych komórek. W naszym preparacie, ligandy są tworzone w wyniku egzotermicznej reakcji mocnego kwasu i zasady, które tworzą kompleks biologiczny, wiążący się następnie z jonami cynku i miedzi, który transportuje minerały do ich miejsca przeznaczenia. Ta szczególna struktura nosi nazwę ligandu cynkowo-miedziowego i stanowi bardzo wydajny system transportu, w którym zjonizowane minerały są luźno związane i dlatego są wysoce przyswajalne. Ligandy te są transportowane przez membrany półprzepuszczalne bardzo szybko i wolne jony nieorganiczne mogą być natychmiast wchłaniane przez zmienione komórki lub zdrowe, nawet przy bardzo niskich stężeniach, podczas gdy składniki mineralne pochodzące z soli mineralnych mają duże trudności z osiągnięciem komórek docelowych. Dysocjacja na jony mineralne takich związków jest nieefektywna i należy stosować je w znacznie wyższych stężeniach, bez żadnej gwarancji uzyskania lepszych wyników w porównaniu do tych jakie osiągnęliśmy za pomocą naszego systemu.

W późniejszej fazie osłona również specyficznie zmienionych (ze zmodyfikowanym cyklem Krebsa) komórek bakteryjnych często otacza nieprawidłową masę komórkową – guz). Wysoko przyswajalny cynk i miedź przenikają do środka i są w stanie zabić komórki bakteryjne tej tarczy, która chroni masę nieprawidłowych komórek przed wykryciem przez układ odpornościowego i zniszczeniem. Po zniszczeniu „osłony” masa złożona z nieprawidłowych komórek staje się następnie wystawiona na bezpośrednie działanie układu odpornościowego (który miejmy nadzieję jest nadal silny), i jego poszczególnych czynników, które następnie łączą się, we wspólnym celu zniszczenia wszystkich odsłoniętych nienormalnych komórek.

Podsumowując: ta przełomowa i interdyscyplinarna biotechnologia jest w stanie przetransportować jony cynku i miedzi o wysokiej dostępności, w postaci ligandów, do naszych komórek docelowych (wszelkiego rodzaju nieprawidłowych komórek) i zabić w miejscu przeznaczenia TYLKO nieprawidłowe komórki, pozostawiając całymi i nieuszkodzonymi funkcjonujące bez zakłóceń komórki normalne, otaczające komórki zmienione.

Uwolnij się od choroby, stosując Krem NDM firmy Biominix!
Jak zabić patologicznie zmienione komórki – (KLIKNIJ TUTAJ)

Facebook