Prostavit Forte

$35.95

Back To Nature Prostavit Forte
• Słaby lub powolny strumień
• Skapywanie
• Pilne, częste oddawanie moczu
• Nocne przerwy
• Naprężanie lub wyciekanie
• Pęcherz, który nigdy nie czuje się pusty
• Trudności w rozpoczęciu lub zatrzymaniu

Category: