VITAMIN D3 4000 I.U. plus Dr.Wolz

$24.95

*Dla układu odpornościowego

*Dla podziałów komórkowych, mięśni i kości

*Lepsza biodostępność dzięki rezweratrolowi